Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3712
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛук'янчиков, О. М.-
dc.contributor.authorЛукьянчиков, О. Н.-
dc.contributor.authorLukyanchikov, O.-
dc.date.accessioned2020-08-17T05:48:12Z-
dc.date.available2020-08-17T05:48:12Z-
dc.date.issued2013-09-27-
dc.identifier.citationЛук'янчиков О. М. Співвідношення юридичних конструкцій «оплата вимушеного прогулу» та «відшкодування упущеної вигоди» / О. М. Лук'янчиков // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 27–28 верес. 2013 р. / за ред. В. В. Жернакова. – Харків : Право, 2013. – С. 324-325.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3712-
dc.description.abstractОбов’язок роботодавця виплатити працівнику середній заробіток за час вимушеного прогулу є обов’язком по відшкодуванню неодержаного доходу. Оскільки поняття «дохід» містить у собі не тільки заробітну плату, а ще й дохід від господарської діяльності, то з метою конкретизації та визначення трудо-правового характеру збитку, який повинен відшкодувати роботодавець, слід і у подальшому використовувати термін «заробіток». Обязанность работодателя выплатить работнику средний заработок за время вынужденного прогула является обязанностью по возмещению неполученной дохода. Поскольку понятие «доход» включает в себя не только заработную плату, но и доход от хозяйственной деятельности, то с целью конкретизации и определения трудо-правового характера ущерба, который должен возместить работодатель, следует и в дальнейшем использовать термин «заработок». The employer's obligation to pay the employee the average earnings during the forced absence is the obligation to reimburse the lost income. Since the concept of "income" includes not only wages, but also income from economic activities, in order to concretize and determine the labor-legal nature of the damage that the employer must compensate, the term "earnings" should be used in the future.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherПравоuk_UA.UTF-8
dc.subjectоплата вимушеного прогулуuk_UA.UTF-8
dc.subjectвідшкодування упущеної вигодиuk_UA.UTF-8
dc.subjectматеріальна відповідальність роботодавцяuk_UA.UTF-8
dc.subjectнеодержаний заробітокuk_UA.UTF-8
dc.subjectоплата вынужденного прогулаuk_UA.UTF-8
dc.subjectвозмещение упущенной выгодыuk_UA.UTF-8
dc.subjectматериальная ответственность работодателяuk_UA.UTF-8
dc.subjectнеполученный заработокuk_UA.UTF-8
dc.subjectpayment for forced absenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectcompensation for lost profitsuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaterial liability of the employeruk_UA.UTF-8
dc.subjectunearned earningsuk_UA.UTF-8
dc.titleСпіввідношення юридичних конструкцій «оплата вимушеного прогулу» та «відшкодування упущеної вигоди»uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeСоотношение юридических конструкций «оплата вынужденного прогула» и «возмещение упущенной выгоды»uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe ratio of legal constructions "payment for forced absenteeism" and "compensation for lost profits"uk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. ПроцевськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.