Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2991
Назва: Педагогічна практика у закладах дошкільної освіти: програма та методичні рекомендації [для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня четвертого року навчання]
Інші назви: Педагогическая практика в учреждениях дошкольного образования: программа и методические рекомендации [для соискателей высшего образования первого (бакалаврского) уровня четвертого года обучения]
Pedagogical practice in preschool institutions: program and guidelines [for applicants to higher education of the first (bachelor's) level of the fourth year of study]
Автори: Грицкова, Ю. В.
Грицкова, Ю. В.
Hrytskova, Yu. V.
Ключові слова: педагогічна практика
заклад дошкільної освіти
програма
методичні рекомендації
вихователь-методист
вихователь
учитель-логопед
музичний керівник
образотворче мистецтво
педагогическая практика
учреждение дошкольного образования
программа
методические рекомендации
воспитатель-методист
воспитатель
учитель-логопед
музыкальный руководитель
изобразительное искусство
pedagogical practice
the institution of preschool education
program
methodological recommendations
educator-methodologist
educator
speech therapist
music director
visual arts
Дата публікації: 2019
Видавництво: Монограф
Бібліографічний опис: Грицкова Ю. В. Педагогічна практика у закладах дошкільної освіти: програма та методичні рекомендації [для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня четвертого року навчання]. - Харків : Монограф, 2019. - 88 с.
Короткий огляд (реферат): У посібнику представлено робочу програму педагогічної практики здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня четвертого року навчання, розкрито основні питання її організації та проведення у закладах дошкільної освіти. Видання містить чітко сформульовані завдання педагогічної практики і методичні рекомендації до їх виконання, а також матеріали, що допоможуть керівникам практики і працівникам закладів дошкільної освіти в її організації та проведенні, здобувачам вищої освіти – в оформленні звітної документації. Видання рекомендовано для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, керівників педагогічної практики, а також працівників закладів дошкільної освіти. В пособии представлена рабочая программа педагогической практики соискателей высшего образования первого (бакалаврского) уровня четвертого года обучения, раскрыты основные вопросы ее организации и проведения в учреждениях дошкольного образования. Издание содержит четко сформулированные задачи педагогической практики и методические рекомендации к их выполнению, а также материалы, которые помогут руководителям практики и работникам учреждений дошкольного образования в ее организации и проведении, соискателям высшего образования - в оформлении отчетной документации. Издание рекомендовано для соискателей высшего образования по специальности 012 Дошкольное образование, руководителей педагогической практики, а также работников учреждений дошкольного образования. The work program of the pedagogical practice of applicants for higher education of the first (bachelor's) level of the fourth year of study is presented in the manual, the main issues of its organization and conduct in preschool institutions are disclosed. The publication contains clearly formulated objectives of pedagogical practice and methodological recommendations for their implementation, as well as materials that will help heads of practice and employees of pre-school educational institutions in its organization and conduct, applicants to higher education in the preparation of reporting documentation. The publication is recommended for applicants for higher education in the specialty 012 Preschool education, heads of pedagogical practice, as well as employees of preschool educational institutions.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2991
Розташовується у зібраннях:Кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплінУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.