Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/243
Назва: НАУКОВО-МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОГО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
Автори: Ушмарова, В. В.
Ключові слова: готовність
вчитель початкової школи
обдаровані учні
неперервна педагогічна освіта
науково-методична система
готовность
учитель начальной школы
одаренные ученики
непрерывное педагогическое образование
научно-методическая система
readiness
elementary school teacher
gifted pupils
continuous pedagogical education
scientific and methodical system
Дата публікації: 2016
Видавництво: Рожко С. Г.
Бібліографічний опис: Ушмарова В. В. Науково-методична система неперервного формування готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями / В. В. Ушмарова // Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної. - Харків : ХНПУ, 2016.- Вип. 53.- С. 241-250.
Короткий огляд (реферат): У статті визначено актуальність неперервного формування готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями. Розкрито структуру готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями. Окреслено методологічне підґрунтя, стратегічну мету, провідну ідею формування досліджуваної готовності. Висвітлено сутність розробленої й впровадженої в практику освітньої діяльності закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти науково-методичної системи формування готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями. Визначено основні новоутворення особистості вчителя початкової школи на кожній ланці (бакалаврат-спеціалітет, післядипломна педагогічна освіта, самоосвіта) неперервної педагогічної освіти. Схарактеризовано сутність цільового, концептуального, змістовно-контекстного, контрольно-коригувального, результативного компонентів науково-методичної системи формування готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями в умовах неперервної педагогічної освіти. В статье определена актуальность непрерывного формирования готовности учителей начальной школы к работе с одаренными учащимися. Раскрыта структура готовности учителей начальной школы к работе с одаренными учащимися. Определены методологические основы, стратегическая цель, ведущая идея формирования исследуемой готовности. Освещены сущность разработанной и внедренной в практику образовательной деятельности учреждений высшего и последипломного педагогического образования научно-методической системы формирования готовности учителей начальной школы к работе с одаренными учащимися. Определены основные новообразования личности учителя начальной школы на каждом звене (бакалавриат-специалитет, последипломное педагогическое образование, самообразование) непрерывного педагогического образования. Охарактеризована сущность целевого, концептуального, содержательно-контекстного, контрольно-корректирующего, результативного компонентов научно-методической системы формирования готовности учителей начальной школы к работе с одаренными учащимися в условиях непрерывного педагогического образования. The actuality of continuous formation of readiness of primary school teachers to work with gifted pupils has been defined in the article. The structure of readiness of primary school teachers to work with gifted pupils has been discussed. The methodological framework, the strategic purpose, the key idea of formation of researching readiness have been outlined. The essence of developed and implemented activity of higher educational institutions and postgraduate pedagogical education of scientific and methodical system of formation of readiness of primary school teachers to work with gifted pupils in practice has been clarified. The main new formations of personality of elementary school teacher for each level (bachelor and specialist, postgraduate pedagogical education, self-education) of continuous pedagogical education have been determined. The nature of the purpose, conceptual, content and context, control and corrective, the effective components of scientific and methodical system of formation of readiness of primary school teachers to work with gifted pupils in terms of continuous pedagogical education have been characterized.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/243
Розташовується у зібраннях:Кафедра початкової і професійної освіти

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ушмарова В. В. _Харків .pdf392.65 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.