Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2340
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛупаренко, С. Є.-
dc.contributor.authorЛупаренко, С. Е.-
dc.contributor.authorLuparenko, S. Ye.-
dc.date.accessioned2019-05-22T10:49:30Z-
dc.date.available2019-05-22T10:49:30Z-
dc.date.issued2018-04-10-
dc.identifier.citationЛупаренко С. Є. Особливості здійснення сімейного виховання в Україні (1900-1918 рр.) / С. Є. Лупаренко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол. : А. О. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 42–45.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2340-
dc.description.abstractУ статті розкриваються особливості реалізації родинного виховання в Україні протягом 1900-1918 рр., а саме: здійснення сімейного виховання на основі різних традицій унаслідок життя дітей у різних сім’ях (української інтелігенції, робітничих і селянських); усвідомлення громадськістю необхідності формування батьківської компетентності і поширення ідей освіти серед населення.В статье раскрываются особенности реализации семейного воспитания в Украине в 1900-1918 гг., а именно: осуществление семейного воспитания на основе различных традиций вследствие жизни детей в разных семьях (украинской интеллигенции, рабочих и крестьянских); осознание общественностью необходимости формирования родительской компетентности и распространения идей просвещения среди населения. The article reveals the peculiarities of the implementation of family education in Ukraine during 1900-1918, namely: the implementation of family education on the basis of different traditions due to the life of children in different families (Ukrainian intellectuals, workers and peasants); public awareness of the need for the formation of parental competence and the dissemination of educational ideas among the population.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдитинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсім’яuk_UA.UTF-8
dc.subjectсімейне вихованняuk_UA.UTF-8
dc.subjectбатькиuk_UA.UTF-8
dc.subjectребенокuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectсемьяuk_UA.UTF-8
dc.subjectсемейное воспитаниеuk_UA.UTF-8
dc.subjectродителиuk_UA.UTF-8
dc.subjectchilduk_UA.UTF-8
dc.subjecteducationuk_UA.UTF-8
dc.subjectfamilyuk_UA.UTF-8
dc.subjectfamily educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectparentsuk_UA.UTF-8
dc.titleОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ (1900-1918 рр.)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В УКРАИНЕ (1900-1918 гг.)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF FAMILY EDUCATION IN UKRAINE (1900-1918)uk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лупаренко С.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.