Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1858
Назва: Формування цифрової грамотності майбутніх педагогів в умовах інклюзивної освіти
Інші назви: Формирования цифровой грамотности будущих педагогов в условиях инклюзивного образования
Formation of digital literacy of future teachers in an inclusive education
Автори: Прокопенко, А. І.
Олійник, Т. О.
Москаленко, В. В.
Лебедєва, В. В.
Прокопенко, А. И.
Олейник, Т. А.
Москаленко, В. В.
Лебедева, В. В.
Prokopenko, A. I.
Oliynik, T. O.
Moskalenko, V. V.
Lebedeva, V. V.
Ключові слова: цифрова грамотність
інклюзивна освіта
теорія здоров'я
теорія здоров’язбереження
цифровая грамотность
инклюзивное образование
теория здоровья
теория здоровьесбережения
digital literacy
inclusive education
health theory
health care theory
Дата публікації: 29-сер-2017
Видавництво: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид. Рожко С. Г., м. Харків
Бібліографічний опис: Формування цифрової грамотності майбутніх педагогів в умовах інклюзивної освіти / А. І. Прокопенко, Т. О. Олійник, В. В. Москаленко, В. В. Лебедева // Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : кол. моногр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 453–460.
Короткий огляд (реферат): У монографії висвітлено тему формування цифрової грамотності майбутніх педагогів в умовах інклюзивної освіти. В умовах розбудови сталого розвитку суспільства вкрай важливим є здатність молоді щодо здійснення соціальних проектів і цифрового підприємництва. Водночас, об’єкти цифрового світу здатні призвести й до протилежних наслідків, що спричинюють у молоді ознаки інертності, агресивності, консервативності тощо. Безперечно, що при певних умовах інтеграція технологічного сектору в освіту буде сприяти розв’язанню проблем здоров’я та благополуччя сучасного суспільства. В монографии отражена тема формирования цифровой грамотности будущих педагогов в условиях инклюзивного образования. В условиях устойчивого развития общества крайне важным является способность молодежи к осуществлению социальных проектов и цифрового предпринимательства. В то же время, объекты цифрового мира способны привести и к противоположным последствиям, которые вызывают у молодежи признаки инертности, агрессивности, консервативности и тому подобное. Бесспорно, что при определенных условиях интеграция технологического сектора в образовании будет способствовать решению проблем здоровья и благополучия современного общества. The monograph reflects the theme of the formation of digital literacy of future teachers in an inclusive education. In the conditions of sustainable development of society, the ability of young people to implement social projects and digital entrepreneurship is extremely important. At the same time, the objects of the digital world can lead to the opposite effects that cause signs of inertia, aggressiveness, conservatism and the like in young people. Undoubtedly, under certain conditions, the integration of the technology sector in education will contribute to solving the problems of the health and well-being of modern society.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1858
ISBN: 978-966-97499-4-9
Розташовується у зібраннях:МонографіїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.