Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1487
Назва: ОРТОБИОТИКА КАК СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Інші назви: ОРТОБІОТІКА ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМОК ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
ORTHOBIOTHIKE AS A CONTEMPORARY DIRECTION OF PRESERVING HUMAN HEALTH
Автори: Зуб, Е. В.
Алфимова, Л. Д.
Галий, А. И.
Зуб, О. В.
Алфімова, Л. Д.
Галій, А. І.
Zub, E. V.
Alfimova, L. D.
Galij, A. I.
Ключові слова: ортобиотика
ортобиоз
здоровье человека
ортобіотіка
ортобіоз
здоров'я людини
orthobiotic
orthobiosis
human health
Дата публікації: 15-тра-2015
Видавництво: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Бібліографічний опис: Зуб Е. В. Ортобиотика как современное направление сохранения здоровья человека / Е. В. Зуб, Л. Д. Алфимова, А. И. Галий // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 68–70.
Короткий огляд (реферат): Ортобиотика создана на основе концептуальных положений об ортобиозе лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины И.И. Мечникова. Её теория и методология, изложены И.И. Мечниковым в книгах “Этюды о природе человека” и “Этюды оптимизма”. Такое название книг не случайно. Русский учёный, развивая свои взгляды на науку по “уходу за собственной персоной”, отмечал, что следование правилам ортобиоза в высшей степени облегчает проявления высших способностей человеческой души. Ортобіотіка створена на основі концептуальних положень про ортобіоз лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини І. І. Мечникова. Її теорія і методологія, викладені І. І. Мечниковим в книгах "Етюди про природу людини" і "Етюди оптимізму". Така назва книг не випадкова. Російський учений, розвиваючи свої погляди про науку по "догляду за власною персоною", відзначав, що дотримання правил ортобіозу надзвичайно полегшує прояви вищих здібностей людської душі. Orthobiotic is based on conceptual provisions on the orthobiose of the Nobel Prize laureate in physiology and medicine II. Mechnikov. Her theory and methodology, set out II. Mechnikov in books "Etudes about the nature of man" and "Studies of optimism". This title of books is not accidental. The Russian scientist, developing his views on the science of "caring for his own person," noted that following the rules of orthobiosis is extremely facilitating the manifestations of the higher abilities of the human soul.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1487
Розташовується у зібраннях:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психологіїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.