МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ В 10–11-Х КЛАСАХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

dc.contributor.authorКостанда, С. О.
dc.date.accessioned2021-04-21T14:51:48Z
dc.date.available2021-04-21T14:51:48Z
dc.date.issued2020-05-14
dc.description.abstractВ статті розглянуто формування в школярів 10–11-х класів закладів загальної середньої освіти інформаційної культури та інформатичної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу та соціалізації у суспільстві завдяки здатності до ефективного використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Оновлена програма шкільного курсу інформатики передбачає модульну структуру: базовий модуль (структурна одиниця навчальної програми, подана як організаційно-методичний блок) доповнюється варіативними модулями, критеріями вибору яких є профіль навчання, запити та індивідуальні інтереси і здібності учнів, матеріально-технічна база та наявне програмного забезпечення тощо. В статье рассмотрено формирование у школьников 10–11-х классов учреждений общего среднего образования информационной культуры и информатической компетентности для реализации их творческого потенциала и социализации в обществе благодаря способности к эффективному использованию средств современных информационно-коммуникационных технологий. Обновленная программа школьного курса информатики предполагает модульную структуру: базовый модуль (структурная единица учебной программы, представлена ​​как организационно-методический блок) дополняется вариативными модулями, критериями выбора которых профиль обучения, запросы и индивидуальные интересы и способности учащихся, материально-техническая база и имеющееся программного обеспечения и тому подобное. The article deals with the formation of informational culture and informative competence of students in grades 10–11 of establishments of general secondary education for realization of their creative potential and socialization in society through the ability to effectively use modern information and communication technologies. The updated school computer science curriculum assumes a modular structure: a basic module (a structural unit of the curriculum, represented as an organizational and methodological unit) is supplemented by variable modules whose selection criteria are training profile, requirements and individual interests and abilities of students, material and technical basis and available software, etc.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКостанда С. О. Модульний підхід у викладанні шкільного курсу інформатики в 10–11-х класах закладів загальної середньої освіти / С. О. Костанда // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 81.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4834
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвивчення інформатикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмодульний підхідuk_UA.UTF-8
dc.subjectшкільний курсuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectизучение информатикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмодульный подходuk_UA.UTF-8
dc.subjectшкольный курсuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectcomputer science researchuk_UA.UTF-8
dc.subjectmodular approachuk_UA.UTF-8
dc.subjectschool courseuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's worksuk_UA.UTF-8
dc.titleМОДУЛЬНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ В 10–11-Х КЛАСАХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ШКОЛЬНОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ В 10–11-х КЛАССАХ ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeMODULAR APPROACH IN TEACHING A SCHOOL COURSE INFORMATICS IN 10–11TH GRADES GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONSuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Костанда С. О. Модульний підхід.pdf
Розмір:
510.03 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: