Моніторинг якості діяльності вчителя як управлінська проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкрито основні аспекти організації моніторингу якості діяльності вчителя, з’ясовано критерії якості діяльності педагога, питання що зумовлюють удосконалення управління цим процесом, розроблена кваліметрична модель оцінки рівня моніторингу якості діяльності вчителя, здійснено аналіз стану означеної проблеми й на підставі отриманих результатів розроблено модель з удосконалення моніторингу якості діяльності вчителя. The work reveals the main aspects of the organization of monitoring the quality of the teacher's activity, the criteria for the quality of the teacher's activity are clarified, the issues that lead to the improvement of the management of this process, a qualitative model for assessing the level of monitoring of the quality of the teacher's activity is developed, an analysis of the state of the identified problem is carried out, and based on the obtained results, a model is developed with improvement by monitoring the quality of teacher activity.
Опис
Ключові слова
діяльність, педагогічна діяльність, якість, моніторинг, критерії якості діяльності, кваліметрична модель, activity, pedagogical activity, quality, monitoring, quality criteria of activity, qualitative model
Цитування
Карпінська К. В. Моніторинг якості діяльності вчителя як управлінська проблема : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / К. В. Карпінська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 61 с. : табл. + дод.
Колекції