Освіта як життєве проектування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором у статті було визначено освіту як життєве проектування.Зосередив свою увагу на на проблемах в освіті, загострюючи питання про цінність освіти, що визначається відповідністю стандартам порядності і виживання людини. Автором в статье было определено образование как жизненное проектирование. Сосредоточил свое внимание на проблемах в образовании, обостряя вопрос о ценности образования, определяется соответствием стандартам порядочности и выживания человека. The author in the article defined education as life design. He focused on problems in education, exacerbating the issue of the value of education, determined by the compliance with the standards of decency and human survival.
Опис
Ключові слова
освіта, життєве проектування, людство, образование, жизненное проектирование, человечество, education, life designing, humanity
Цитування
Садоха О. В. Освіта як життєве проектування / О. В. Садоха // Освіта і доля нації. Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17-19 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 110-113.