ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 5 КЛАСІВ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ НУШ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Математична компетентність є однією з ключових компетентностей концепції Нової української школи. В роботі виділено умови та засоби підвищення ефективності формування математичної компетентності учнів п’ятих класів. Mathematical competence is one of the key competences of the concept of the New Ukrainian School. The paper identifies the conditions and means to increase the effectiveness of the formation of mathematical competence of fifth graders.
Опис
Ключові слова
математична компетентність, НУШ, формування, методика, сучасні технології навчання, mathematical competence, NUS, formation, methods, modern learning technologies
Цитування
Нелін Є. П. Формування математичної компетентності учнів 5 класів середньої загальноосвітньої школи в умовах НУШ / Є. П. Нелін, Р. Г. Міщенко // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 79–83.