Визначення активності сукцинатдегідрогенази дріжджів на основі комп'ютерного аналізу візуальних ефектів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтовані визначення активності сукцинатдегідрогенази дріжджів на основі комп'ютерного аналізу візуальних ефектів. Обоснованные определения активности сукцинатдегидрогеназы дрожжей на основе компьютерного анализа визуальных эффектов.
Опис
Ключові слова
сукцинатдегідрогенази, дріжджі, комп'ютерні аналізи, візуалізація, студентські роботи, сукцинатдегидрогеназы, дрожжи, компьютерные анализы, визуализация, студенческие работы, succinate dehydrogenase, yeast, computer analyzes, visualization, student work
Цитування
Одерій О. Ю. Визначення активності сукцинатдегідрогенази дріжджів на основі комп'ютерного аналізу візуальних ефектів / О. Ю. Одерій, Р. І. Кратенко // Збірник наукових праць студентів природничого факультету / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол : А. О. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 9.– С. 67–68.