АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА КИТАЙСЬКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано особливості військового перекладу з української мови на китайську. Військова термінологія є важливою частиною національної безпеки в сучасному світі, оскільки допомагає забезпечувати ефективну комунікацію та координацію дій між різними військовими. The publication analyses the peculiarities of military translation from Ukrainian into Chinese. Military terminology is an important part of national security in the modern world, as it helps to ensure effective communication and coordination between different military forces.
Опис
Ключові слова
військовий переклад, військова термінологія, українська мова, китайська мова, military translation, military terminology, Ukrainian language, Chinese language
Цитування
Гуцуляк К. С. Актуальність та проблематика військового перекладу з української мови на китайську / К. С. Гуцуляк // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 96–98.