Правове регулювання вищої освіти в Республіці Болгарія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто актуальні питання правового регулювання вищої освіти в Республіці Болгарія. Правове регулювання вищої освіти у Республіці Болгарія базується на двох спеціальних законах: про вищу освіту та про розвиток академічного складу. Зміст цих нормативно-правових актів спрямований на наближення стандартів якості навчання у болгарській вищій школі до європейських. Правове регулювання вищої освіти у Республіці Болгарія базується на двох спеціальних законах: про вищу освіту та про розвиток академічного складу. Зміст цих нормативно-правових актів спрямований на наближення стандартів якості навчання у болгарській вищій школі до європейських. Для контролю та моніторингу здійснення цього наближення у державі сформована спеціалізована інституція. The article deals with current issues of legal regulation of higher education in the Republic of Bulgaria. The legal regulation of higher education in the Republic of Bulgaria is based on two special laws: on higher education and on the development of academic staff. The content of these normative legal acts is aimed at bringing the quality standards of education in Bulgarian higher education closer to European standards. The legal regulation of higher education in the Republic of Bulgaria is based on two special laws: on higher education and on the development of academic staff. The content of these normative legal acts is aimed at bringing the quality standards of education in Bulgarian higher education closer to European standards. A specialized institution has been formed in the state to control and monitor the implementation of this rapprochement.
Опис
Ключові слова
вища освіта, Республіка Болгарія, правове регулювання, Higher Education, Republic of Bulgaria, legal regulation
Цитування
Поляков А. О. Правове регулювання вищої освіти в Республіці Болгарія / А. О. Поляков // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 450–452.