Основні шляхи профілактики ентеробіозу серед дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було розкрито основні шляхи профілактики ентеробіозу серед дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. Ентеробіоз – хвороба брудних рук, тому для його профілактики дітям необхідно прищеплювати навички особистої гігієни з раннього дитинства. Нігті пальців рук повинні бути коротко стрижені, варто постійно забороняти брати до роту пальці рук. Бажано проводити це на прикладі ігрових ситуацій, які запам’ятовуються дитиною, і потім стають звичкою. Автором были раскрыты основные пути профилактики энтеробиозу среди детей в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях. Энтеробиоз – болезнь грязных рук, поэтому для его профилактики детям необходимо прививать навыки личной гигиены с раннего детства. Ногти пальцев рук должны быть коротко стрижены, следует постоянно запрещать брать в рот пальцы рук. Желательно проводить это на примере игровых ситуаций, которые запоминаются ребенком, а потом становятся привычкой. The author revealed the main ways of preventing enterobiasis among children in pre-school and general education establishments. Enterobiasis is a disease of dirty hands, so to prevent it, children must be taught personal hygiene skills from an early age. Fingernails must be cut short, it is necessary to constantly prohibit taking fingers into the mouth. Preferably, this should be done through playful situations which are memorised by the child and then The child remembers and then becomes a habit.
Опис
Ключові слова
ентеробіоз, гельмінтози, діти дошкільного віку, загальноосвітні навчальні заклади, энтеробиоз, гельминтозы, дети дошкольного возраста, общеобразовательные учебные заведения, enterobiasis, helminthiasis, preschool children, secondary schools
Цитування
Мухіна О. Ю. Основні шляхи профілактики енетробіозу серед дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах / О. Ю. Мухіна, Ю. Д. Бойчук, А. І. Галій // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. Дню здоров’я, Харків, 7 квіт. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. М. Микитюка]. – Харків : ХНПУ, 2011. – С. 168–170.