Застосування здоров’язбережувальних технологій здобувачами вищої освіти в умовах дистанційного навчання та воєнного стану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено застосування здоров’язбережувальних технологій під час дистанційного навчання та в умовах воєнного стану, що може забезпечити покращення самопочуття, зменшення тривожності та підвищення мотивації щодо навчання. Здоров’язбережувальні технології – це сукупність форм, засобів і методів, які направлені на досягнення оптимальних результатів в підтримці фізичного, психічного, етичного і соціального благополуччя людини, у формуванні здорового способу життя, морального і соціального здоров’я об’єкта і суб’єкта освітнього процесу. The article investigates the use of health-saving technologies in distance learning and under martial law. education and under martial law, which can provide improvement of well-being, reduce anxiety and increase motivation to learn. Health-saving technologies are a set of forms, means and methods that aimed at achieving optimal results in maintaining physical, mental, ethical and social well-being of a person, in the formation of a healthy lifestyle, moral and social health of the object and subject of the educational of the educational process.
Опис
Ключові слова
здоров’язбережувальні технології, дистанційне навчання, воєнний стан, health-saving technologies, distance learning, martial law
Цитування
Застосування здоров’язбережувальних технологій здобувачами вищої освіти в умовах дистанційного навчання та воєнного стану / А. І. Кришталь, В. В. Тютюнник, І. М. Щербак, Л. В. Дрожик, П. П. Пашинський // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 104–106.