ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розроблено комплексну програму соціально-педагогічної діяльності з профілактики булінгу серед підлітків у закладах загальної середньої освіти, якою передбачено такі форми та методи роботи як: анкетування учнів «Булінг та його прояви в підлітковому віці»; тренінг поведінки для учнів, бесіди, що спрямовано на формування здорового способу життя учнів, обізнаності учнів з питань неприпустимості булінгу у підлітковому середовищі. В статье разработана комплексная программа социально-педагогической деятельности по профилактике буллинга среди подростков в учреждениях общего среднего образования, предусматривающей такие формы и методы работы как: анкетирование учащихся «буллинг и его проявления в подростковом возрасте»; тренинг поведения для учащихся, беседы, направлено на формирование здорового образа жизни учащихся, осведомленности учеников по вопросам недопустимости буллинга в подростковой среде. The article developed a comprehensive program of socio-pedagogical activities for prevention bullying among adolescents in general secondary education institutions, which provides for such forms and methods of work as: surveying students "Bullying and its manifestations in adolescence"; behavior training for students, conversations aimed at forming a healthy lifestyle of students, students' awareness of the inadmissibility of bullying in adolescence.
Опис
Ключові слова
підлітки, булінг, профілактика, магістерські роботи, подростки, буллинг, профилактика, магистерские работы, teenagers, bullying, prevention, master's work
Цитування
Куряча С. В. Профілактика булінгу серед підлітків у закладах загальної середньої освіти / С. В. Куряча // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 60–61.