Opportunities of Informal Education for English Teachers under Martial Law

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Informal education is crucial in ensuring quality education during martial law, offering flexibility and personalized learning experiences. It caters to various age groups, helps develop new skills, and contributes to professional growth. Informal education provides an alternative means of learning when formal institutions are disrupted. Online resources and programs offered by institutions like the British Council and IATEFL benefit English teachers in their professional development. Informal education plays a vital role in providing access to education, promoting resilience, and supporting personal and professional growth during times of conflict. Неформальна освіта має вирішальне значення для забезпечення якісної освіти під час воєнного стану, пропонуючи гнучкість і персоналізований досвід навчання. Він призначений для різних вікових груп, допомагає розвивати нові навички та сприяє професійному зростанню. Неформальна освіта надає альтернативні засоби навчання, коли офіційні інститути порушені. Інтернет-ресурси та програми, які пропонують такі установи, як Британська Рада та IATEFL, допомагають вчителям англійської мови в їх професійному розвитку. Неформальна освіта відіграє важливу роль у забезпеченні доступу до освіти, сприянні стійкості та підтримці особистого та професійного зростання під час конфлікту.
Опис
Ключові слова
martial law, informal education, language learning, foreign language teachers, воєнний стан, неформальна освіта, вивчення мови, викладачі іноземних мов
Цитування
Chekhratova O. Opportunities of Informal Education for English Teachers under Martial Law / О. Chekhratova // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: В. М. Білик та ін.]. – Харків : [б. в.]. – 2023. – C. 1117–1119.