HYPOCHONDRIA

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Today, the problem of stress and anxiety, as its prevention and mental health is very relevant [1-4]. Mental stress is the cause of many states accompanied by fear. Pathological fear, unfounded in relation to the state of health, fear that turns into horror in connection with a possible or existing disease, with symptoms experienced by man, fear that cripples human life and significantly limits various areas of its existence, - this is the subject and essence of hypochondria. Hypochondria is not a disease. This is a disturbing mental state in which a person is extremely concerned that he may have a disease. In fear, in addition to the psychological, there is also a biological side. Сьогодні проблема стресу і тривоги, його профілактики та психічного здоров'я дуже актуальні [1-4]. Психічне напруження є причиною багатьох станів, що супроводжуються страхом. Патологічний страх, необґрунтований по відношенню до самопочуття, страх, що переходить у жах у зв'язку з можливим або наявним захворюванням, з симптомами, які відчуває людина, страх що калічить життя людини і суттєво обмежує різні сфери її існування, - це те, що є сутністю іпохондрії. Іпохондрія - це не хвороба. Це тривожний психічний стан, в якому перебуває людина, дуже стурбована тим, що у неї може бути хвороба.
Опис
Ключові слова
anxiety, stress, mental stress, fear, hypochondria, тривога, стрес, психічне напруження, страх, іпохондрія
Цитування
Mavrodi S. Hypochondria / S. Mavrodi, S. Kots, V. Kots // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 98–100.