Геометрія (профільний рівень)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ Видавництво «Ранок»
Анотація
Підручник має три розділи, кожний із яких складається з параграфів. Параграфи, як правило, містять структурні блоки. Стереометрія – один із розділів геометрії, який подано у підручнику, матеріал про нові геометричні поняття й закономірності, багато з яких люди здавна застосовують у виробничій діяльності, використовують в архітектурі, живопису тощо. The textbook has three sections, each of which consists of paragraphs. Paragraphs, as a rule, contain structural blocks. Stereometry is one of the sections of geometry that is presented in the textbook, material about new geometric concepts and regularities, many of which have long been used by people in industrial activities, used in architecture, painting, etc.
Опис
Ключові слова
геометрія, профільний рівень, шкільний курс, стереометрія, підручники, розв’язування завдань, geometry, profile level, school course, stereometry, textbook, solving problems
Цитування
Нелін Є. П. Геометрія (профільний рівень) : підруч. для 11-го кл. закл. серед. освіти / Є. П. Нелін, О. Є. Долгова. – Харків : Ранок, 2019. – 208 с. : іл.