Дидактичні умови професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з дезадаптованою учнівською та студентською молоддю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет; Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті проаналізовано досвід соціальної роботи з різними категоріями дезадаптованої учнівської та студентської молоді, визначено її сутність та особливості, а також наведено ефективні засоби соціальної допомоги; розкрито основні компоненти професійної готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю; виділено її специфіку в різних соціальних інституціях; визначено дидактичні умови професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з дезадаптованою учнівською та студентською молоддю в різних соціокультурних середовищах. The article analyzes the experience of social work with different categories of maladjusted pupils and students, defines its essence and peculiarities, and provides effective means of social assistance; reveals the main components of professional readiness of future social specialists to work with maladjusted children and youth; highlights its specificity in different social institutions; defines didactic conditions of professional training of future social specialists to work with maladjusted pupils and students in different sociocultural environments.
Опис
Ключові слова
фахівць соціальної сфери, дезадаптовавана учнівська та студентська молодь, професійна готовність, дидактичні умови, specialists of social sphere, maladjusted pupils and students, professional readiness, didactical conditions
Цитування
Костіна В. В. Дидактичні умови професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з дезадаптованою учнівською та студентською молоддю / В. В. Костіна // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Сер. : Педагогічні науки. – Херсон, 2016. – Вип. 72, т. 1. – С. 111–117.