Грейдингова система оплати праці як альтернативна система оплати праці в Україні в умовах ринкової економіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
Оплата праці -одна з основних категорій у системі умов праці. На сьогодні проблема оплати праці є нагальною, адже пересічні громадяни бажають мати гарантовану гідну заробітну плату, яка б відповідала витраченому часу та докладеним зусиллям. Відтак, у сучасних умовах ринкової економіки особливо гостро відчувається потреба у забезпеченні стабільного економічного розвитку України й підвищення життєвого рівня населення, в тому числі шляхом реформування системи оплати праці. Відстоюється думка, що впровадження альтернативних систем, в тому числі грейдингової, стане одним із головних стимулів підвищення продуктивності праці та збільшення доходів населення. Особливо важливим в цьому контексті є необхідність аналізу світового досвіду реформування оплати праці, дослідження міжнародно-правових стандартів оплати праці у зарубіжних країнах для виявлення позитивних аспектів у регулюванні оплати праці. Remuneration is one of the main categories in the system of working conditions. Today, the issue of remuneration is an urgent one, as ordinary citizens want to have a guaranteed decent salary that would be commensurate with the time spent and efforts made. Therefore, in today's market economy, there is a particularly acute need to ensure Ukraine's stable economic development and improve living standards, including through reforming the remuneration system. It is argued that the introduction of alternative systems, including the grading system, will be one of the main incentives to increase labour productivity and increase incomes. Particularly important in this context is the need to analyse the global experience of remuneration reform, to study international legal standards of remuneration in foreign countries to identify positive aspects in the regulation of remuneration.
Опис
Ключові слова
оплата праці, система оплати праці, трудові відносини, працівник, роботодавець, трудовий договір, remuneration, remuneration system, labour relations, employee, employer, employment contract
Цитування
Фатєєв Я. В. Грейдингова система оплати праці як альтернативна система оплати праці в Україні в умовах ринкової економіки / Я. В. Фатєєв // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 18 трав. 2018 р. – Київ, 2018. – Т. 2. – С. 142–143.