ЗДОРОВЯ’ЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ПРАКТИКИ У СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ РОБОТІ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЯХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет
Анотація
У публікації висвітлено особливості оволодіння майбутніми соціальними працівниками здоров’язбережувальними методиками і технологіями, які використовують фахівці спеціалізованих закладів у соціально-реабілітаційній роботі зі вразливими контингентами, наведено результати дослідження впливу навчальних занять у дуальній формі на показники готовності майбутніх фахівців до здійснення відповідної професійної діяльності. The publication highlights the peculiarities of mastering by future social workers health-saving methods and technologies used by specialists specialized institutions in social and rehabilitation work with vulnerable populations, the results of the study of the impact of dual form training on the indicators of readiness of future specialists to carry out relevant professional activities.
Опис
Ключові слова
здоров’язбережувальні практики, соціально-реабілітаційна робота, спеціалізовані соціальні інституції, health-saving practices, social rehabilitation work, specialized social institutions
Цитування
Костіна В. В. Здоров’язбережувальні практики у соціально-реабілітаційній роботі в спеціалізованих соціальних інституціях / В. В. Костіна // Сучасні тенденції, спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. наук. пр. з міжнар. участю, присвяч. пам'яті проф. О. В. Пєшкової, Харків, 23–24 квіт. 2020 р. / Нац. фарм. ун-т. – Харків, 2020. – Вип. 1. – С. 81–83.