ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ З ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Анотація
У публікації досліджено зміст професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з батьками з формування соціальної відповідальності дітей молодшого шкільного віку. Вимоги до професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів висуваються з урахуванням потреб громадськості, держави, навчального закладу, батьків і самих дітей і, на їх основі, формуються стандарти та зміст професійної підготовки фахівців. Зазначено, що співпраця закладів загальної середньої освіти з сім‘єю є надзвичайно важливою в соціальному вихованні дітей молодшого шкільного віку, тому одним із завдань професійної освіти є підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з батьками дітей. The publication examines the content of future professional training social pedagogues to work with parents on the formation of social responsibility of children of primary school age. The requirements for the professional training of future social pedagogues are put forward taking into account the needs of the public, the state, the educational institution, parents and the children themselves, and, based on them, the standards and content of professional training are formed specialist training. It is noted that the cooperation of institutions of general secondary education with the family is extremely important in the social education of children of junior school age, therefore one of the tasks of professional education is to prepare future social teachers to work with parents of children.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання, соціальна відповідальність, підготовка соціальних педагогів, педагогічна взаємодія з батьками, діти молодшого шкільного віку, заклади загальної середньої освіти, social education, social responsibility, training of social pedagogues, pedagogical interaction with parents, children of primary school age, institutions of general secondary education
Цитування
Костіна В. В. Зміст підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з батьками з формування соціальної відповідальності дітей молодшого шкільного віку в закладах загальної середньої освіти / В. В. Костіна, А. М. Павлишинець // Соціокультурні та психолого-педагогічні аспекти організації освітньо-розвиткового простору в сучасному закладі освіти [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 23 трав. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 207–211.