СЕМАНТИКИ ВІЙНИ ТА МИРУ У СУЧАСНОМУ ДИСКУРСІ ЗЕМЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто семантики війни та миру у сучасному дискурсі Землі. Трагедія війни заполонила українську землю, онтоантропологічна катастрофа сталася не в результаті антропогенної діяльності людини чи «бунту технологій». Зазначено, що тіло Землі, як і тіло людини зазнає болю, воно руйнується, зазнає шрамування, яке не створює нових малюнків, навпаки, свідчить про жахіття, що відбуваються. І наслідки для української землі ще не відомі. Війна руйнує не лише людину, війна руйнує Землю. The publication examines the semantics of war and peace in the modern discourse of the Earth. The tragedy of the war engulfed the Ukrainian land, the onto-anthropological catastrophe did not occur as a result of anthropogenic human activity or "technological rebellion". It is noted that the Earth's body, like the human body, experiences pain, it is destroyed, it undergoes scarring, which does not create new pictures, on the contrary, it testifies to the horrors that are happening. And the consequences for the Ukrainian land are not yet known. War destroys not only man, war destroys the Earth.
Опис
Ключові слова
семантики війни та миру, дискурс Землі, російсько-українська війна, semantics of war and peace, Earth discourse, Russian-Ukrainian war
Цитування
Пилипенко С. Г. Семантики війни та миру у сучасному дискурсі Землі / С. Г. Пилипенко // Освіта і доля нації. Освіта та екзистенційні виклики сучасності: війна та нові різновиди пандемії : матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 30 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред. та ін.]. – Харків, 2022. – С. 25–26.