ПАТРІОТИЧНЕ ПІДНЕСЕННЯ В КИТАЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

dc.contributor.authorЖукова, К. Є.
dc.contributor.authorРуда, Н. В.
dc.date.accessioned2024-06-11T09:22:59Z
dc.date.available2024-06-11T09:22:59Z
dc.date.issued2024-04-18
dc.description.abstractУ статті розглядається тема відображення патріотичного ентузіазму в літературі на прикладі китайської літератури початку 20-го століття. Патріотична література має глибокий вплив на суспільство. Соціальна байдужість часто проголошувалася благом для китайської поезії, а наслідування і формалізм заохочувалися в теорії і досить енергійно впроваджувалися на практиці. Констатується, що на початку 20 століття література ініціалізувала любов і гордість за свою країну, мотивуючи людей діяти на благо суспільства. Формування китайської нації, що відбувалося через численні військові поразки, пробудило патріотичні почуття, які знайшли широке відображення в поезії. Чергова дипломатична поразка призвела до Руху «Четвертого травня», який представив нову літературу та численні літературні товариства. Таким чином, на початку XX століття патріотичне піднесення спричинило дуже суттєву зміну всього характеру китайської літератури, тісно пов'язало творчість з життям, позбулося формалізму і принесло справжнє розмаїття форм і поглядів. The article introduces the topic of reflection of patriotic the enthusiasm in literature taking the Chinese literature at the beginning of the 20th century as an example. Patriotic literature has a profound influence on society. Social indifference was often proclaimed a boon for Chinese poetry, and imitation and formalism were encouraged in theory and quite vigorously enforced in practice. It is stated that at the beginning of the 20th century literature initialized love and pride for their country, motivating people to act for the benefit of society. The formation of the Chinese nation, that took place through numerous military defeats had awoken patriotic feelings, vast reflected in poetry. Another diplomatic defeat resulted in the May Fourth Movement, which introduced the new literature and numerous literature societies. Thus, at the beginning of the XX century, the patriotic upsurge caused a very significant change in the entire character of the Chinese literature, closely connected creativity with life, got rid of formalism and brought a real variety of forms and views.
dc.identifier.citationЖукова К. Є. Патріотичне піднесення в китайській літературі на початку ХХ століття / К. Є. Жукова, Н. В. Руда // Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2024. – С. 120–124.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/15240
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectкитайська література
dc.subjectРух четвертого травня
dc.subjectпоезія
dc.subjectлітература
dc.subjectсуспільство
dc.subjectпатріотична література
dc.subjectнаціональна ідентичність
dc.subjectвплив літератури на суспільство
dc.subjectChinese literature
dc.subjectthe May Fourth Movement
dc.subjectpoetry
dc.subjectliterature
dc.subjectsociety
dc.subjectpatriotic literature
dc.subjectnational identity
dc.subjectthe influence of literature on society
dc.titleПАТРІОТИЧНЕ ПІДНЕСЕННЯ В КИТАЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
dc.title.alternativePATRIOTIC UPSURGE IN CHINESE LITERATURE IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Жукова К. Є., Руда Н. В. Патріотичне піднесення в китайській літературі на початку ХХ століття.pdf
Розмір:
2.05 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: