Повна академічна збірка творів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Видавництво Канадського Інституту Українських Студій
Анотація
Ця книга – перше видання творів великого українського поета й філософа Григорія Сковороди (1722–1794), здійснене в належному академічному форматі. Воно стане цінним джерелом для філософів, літературознавців, мовознавців, культурологів, педагогів, богословів та інших фахівців, які вивчають творчість Сковороди, надійним підґрунтям для перекладів його творів іншими мовами, для підготовки популярних видань тощо. This book is the first edition of the works of the great Ukrainian poet and philosopher Hryhorii Skovoroda (1722–1794), published in a proper academic format. It will be a valuable source for philosophers, literary critics, linguists, cultural studies, educators, theologians, and other specialists studying Skovoroda's work, a reliable basis for translations of his works into other languages, for the preparation of popular editions, etc.
Опис
Ключові слова
Г. Сковорода, українська поезія, літературна творчість, переклади, листування, філософська спадщина, біографія, H. Skovoroda, Ukrainian poetry, literary work, translations, correspondence, philosophical heritage, biography
Цитування
Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / Г. Сковорода ; за ред. Л. Ушкалова. – Едмонтон ; Торонто : Вид-во Канад. Ін-ту Укр. Студій ; Харків : Майдан, 2011. – 1398 с. : портр.