До питання про визначення лінгвокультурного концепту у лінгвістиці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою цього дослідження є питання про визначення лінгвокультурного концепту у лінгвістиці. На цей час різноманітні дослідження зв‘язків мови та свідомості певного етносу залишаються серед актуальних завдань лінгвістичної науки. Людина була і залишається центром наукового пізнання будь-якої галузі знань, у тому числі й лінгвістики, у межах якої мова досліджується як суспільне явище, що тісно пов‘язане з культурою та історією народу. The purpose of this study is the question of defining the linguistic and cultural concept in linguistics. At this time, various studies of the connections between language and the consciousness of a certain ethnic group remain among the urgent tasks of linguistic science. Man was and remains the center of scientific knowledge of any field of knowledge, including linguistics, within which language is studied as a social phenomenon that is closely related to the culture and history of the people.
Опис
Ключові слова
лінгвокультурний концепт, лінгвістика, лінгвокультурологія, мовний соціум, linguistic and cultural concept, linguistics, linguistic and cultural studies, language society
Цитування
Лаврухіна В. До питання про визначення лінгвокультурного концепту у лінгвістиці / В. Лаврухіна, О. Чубук // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 167–169.