Психосоціальний стрес: прояви та техніки його подолання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Бібліографічний покажчик розраховано на науковців, аспірантів, пошукачів, викладачів та керівників закладів освіти різного типу, студентів та всіх, кого цікавлять питання прояву та подолання психосоціального стресу. Покажчик містить перелік наукової літератури, яка знаходиться у електронному каталозі та у фонді наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Библиографический указатель рассчитан на научных работников, аспирантов, соискателей, преподавателей и руководителей учебных заведений различного типа, студентов и всех, кого интересуют вопрос проявления и преодоления психосоциального стресса. Указатель содержит перечень научной литературы, которая находится в электронном каталоге и в фонде научной библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды.The bibliographic index is designed for researchers, graduate students, applicants, teachers and heads of educational institutions of various types, students and everyone who is interested in the issue of manifestation and overcoming of psychosocial stress. The index contains A list of scientific literature, which can be found in the electronic catalogue and in the The index contains a list of scientific literature, which can be found in the electronic catalogue of the scientific library of Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University of G. S. Skovoroda.
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, подолання психосоціального стресу, синдром професійного вигорання, навчальна діяльність, перенавантаження, библиографический указатель, преодоления психосоциального стресса, синдром профессионального выгорания, учебная деятельность, перегрузки, bibliographic index, coping with psychosocial stress, burnout syndrome, learning activities, overload
Цитування
Психосоціальний стрес: прояви та техніки його подолання : рек. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. Т. І. Неудачина ; відп. ред. О. Г. Коробкіна]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – 49 с.