REVISITING THE ENGLISH TEACHER’S CLASSROOM LANGUAGE IN TERMS OF THE LEARNER-CENTRED APPROACH

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-19
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ФПО Жовтий О. О.
Анотація
The article explores the role of the teacher’s language in implementing the learner-centred approach in the English classroom. The author examines a number of common expressions used by English teachers from the point of view of their effect on learners and suggests more learner-friendly alternatives. Розглянуто роль мовлення вчителя у впровадженні особистісно-орієнтованого підходу на уроці англійської мови. Проаналізовано низку поширених висловів учителів англійської мови з точки зору їхнього впливу на учнів. Запропоновано альтернативні вирази, що відображають ставлення до учнів як до особистостей з індивідуальними навчальними потребами. Рассмотрена роль речи учителя во внедрении личностно-ориентированного подхода на уроке английского языка. Проанализированы распространённые выражения учителей английского языка с точки зрения их воздействия на учащихся. Предложены альтернативные формулировки, которые отображают отношение к учащимся как к личностям с индивидуальными учебными потребностями.
Опис
Ключові слова
learner-centred approach, english classroom, instructor’s language, особистісно-орієнтований підхід, урок англійської мови, мовлення вчителя, личностно-ориентированный подход, урок английского языка, речь учителя
Цитування
Odegova N. N. Revisiting the english teacher’s classroom language in terms of the learner-centred approach / N. N. Odegova // Мова, освіта, культура : античні цінності – сучасне застосування : матеріали міжнар. дискус. форуму, 19–20 трав. 2016 р. – Умань : ФПО Жовтий О. О., 2016. – С. 214–216.