Етнізація освітнього середовища підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери як умова підвищення їх професійної компетентності у роботі з дезадаптованими дітьми та молоддю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтовано етнізацію освітнього середовища підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери як умова підвищення їх професійної компетентності у роботі з дезадаптованими дітьми та молоддю. Обоснованно этнизацию образовательной среды подготовки будущих специалистов социальной сферы как условие повышения их профессиональной компетентности в работе с дезадаптированными детьми и молодежью.
Опис
Ключові слова
етнізація, освітнє середовище, підготовка майбутніх фахівців, соціальна сфера, підвищення професійної компетентності, дезадаптовані діти, молодь, этнизация, образовательная среда, подготовка будущих специалистов, социальная сфера, повышение профессиональной компетентности, дезадаптированные дети, молодежь, ethnicization, educational environment, preparation of future specialists, social sphere, increase of professional competence, disadapted children, youth
Цитування
Костіна В. В. Етнізація освітнього середовища підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери як умова підвищення їх професійної компетентності у роботі з дезадаптованими дітьми та молоддю / В. В. Костіна // Педагогізація соціального середовища в роботі з різними соціальними суб’єктами : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листоп. 2016 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 59–61.