ВИКОРИСТАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ СИМВОЛІКИ ВОЄННОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В УКРАЇНУ: ПЕРСПЕКТИВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПРОТИДІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Анотація
У публікації проаналізовано використання та поширення символіки воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну. 24 лютого 2022 року почалась повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України, наша держава стикнулися з новими викликами. І одним з таких викликів є яскраві прояви «рашизму», який являє собою ідеологію й практику владного режиму РФ, яка базується на ідеї зверхності «російських співвітчизників», їхньої «особливої цивілізаційної місії». Однією з характерних рис рашизму є використання певних символів та символіки. Зазначено, що задля узгодженості положень Закону України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну», необхідно погодити предмет злочину, наприклад, визначивши його як «символіка воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну». The publication analyzes the use and spread of symbols of the Russian Federation's military invasion of Ukraine. On February 24, 2022, a full-scale armed aggression began of the Russian Federation against Ukraine, our state faced new challenges. And one of these challenges is the vivid manifestations of "racism", which is the ideology and practice of the ruling regime of the Russian Federation, which is based on the idea of the superiority of "Russian compatriots", their "special civilizational mission". One of the characteristic features of racism is the use of certain symbols and symbols. It is noted that in order to harmonize the provisions of the Law of Ukraine "On the prohibition of propaganda of the Russian Nazi totalitarian regime, armed aggression of the Russian Federation as a terrorist state against Ukraine, symbols of the military invasion of the Russian Nazi totalitarian regime in Ukraine", it is necessary to agree on the subject of the crime, for example, by defining it as " the symbolism of the military invasion of the Russian Nazi totalitarian regime in Ukraine".
Опис
Ключові слова
російсько-українська війна, збройна агресія, символіка, рашизм, кримінальна відповідальність, Russian-Ukrainian war, armed aggression, symbolism, racism, criminal responsibility
Цитування
Павленко Т. А. Використання та поширення символіки воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну: перспективи кримінальної відповідальності та протидії / Т. А. Павленко // Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Осінні юридичні читання – 2022», Вінниця, 24 листоп. 2022 р. – Вінниця, 2022. – Вип. 32. – С. 159–164.