АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ В РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський інститут економіки і права
Анотація
У публікації досліджено арт-терапію як засіб соціальної підтримки в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (ООП) в умовах воєнного стану, які потребують додаткової уваги. Важливим кроком у вирішенні проблем дітей з ООП є запровадження інклюзії, як важливої соціальної зміни, що має забезпечити рівність задоволення потреб зазначеної вразливої соціальної групи. Зазначено що використання арт-терапевтичних засобів у роботі з дітьми з особливими потребами та їхніми батьками чи опікунами дозволяє створити соціально-підтримуючий виховний простір, що дозволяє підвищувати потенціал стресостійкості сімейної системи, що набуває особливої актуальності в умовах воєнного стану. The publication explores art therapy as a means of social support in working with children with special educational needs (SEN) in the conditions of martial law, who need additional attention. An important step in solving the problems of children with disabilities is the introduction of inclusion, as an important social change, which should ensure equal satisfaction of the needs of this vulnerable social group. It is noted that the use of art therapy tools in working with children with special needs and their parents or guardians allows to create a socially supportive educational space, which allows to increase the stress resistance potential of the family system, which becomes especially relevant in the conditions of martial law.
Опис
Ключові слова
соціальна галузь, соціальна робота, соціальна підтримка, арт-терапія, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивна освіта, воєнний стан, social sector, social work, social support, art therapy, children with special educational needs, inclusive education, martial law
Цитування
Костіна В. Арт-терапія як засіб соціальної підтримки в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану / В. Костіна // Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 17–18 трав. 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 281–284.