ФІЗИЧНА ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
Анотація
У статті висвітлено важливість фізичної готовності дтини до навчанн; запропоновано залучення дітей до таких форм організації навчання і виховання: щоденні заняття з фізичної культури; ранкова гімнастика; гігієнічна гімнастика після денного сну; загартувальні й лікувально-профілактичні процедури; розваги та фізкультурні свята; дні здоров’я; піші переходи, прогулянки тощо. The article highlights the importance of a child's physical readiness for school; it is proposed to involve children in the following forms of organization of education and upbringing: daily physical education classes; morning gymnastics; hygienic gymnastics after daytime sleep; hardening and treatment-prophylactic procedures; entertainment and physical culture holidays; health days; hiking, walks, etc.
Опис
Ключові слова
готовність, фізична готовність, старший дошкільний вік, readiness, physical readiness, older preschool age
Цитування
Лаврухіна В. Фізична готовність дитини до школи як психолого-педагогічна проблема / В. Лаврухіна, Н. Рудічєва // Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ, 2020. – С. 190–192.