Розвиток фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей молодшого дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення 2 рівня

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз становлення фонетико-фонематичних процесів у дітей молодшого дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення 2 рівня. Проведено дефінітивну характеристику ключових понять дослідження: “загальне недорозвинення мовлення”, “фонетико-фонематичні процеси”, “розвиток”, “мовлення”. Визначено сутність та вікову періодизацію розвитку мовлення та особливості формування фонетико-фонематичних процесів у дітей молодшого дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення 2 рівня. Модифіковано та експериментально протестовано ігри, які спрямовані на розвиток фонетико-фонематичних процесів у дітей молодшого дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення 2 рівня. In the qualification work, a theoretical analysis of the formation of phonetic-phonemic processes in children of younger preschool age with general underdevelopment of speech level 2 was carried out. A definitive characterization of the key research concepts was carried out: "general underdevelopment of speech", "phonetic-phonemic processes", "development", "speech". The essence and age periodization of speech development and the peculiarities of the formation of phonetic-phonemic processes in children of younger preschool age with general underdevelopment of level 2 speech have been determined. The games aimed at the development of phonetic-phonemic processes in children of younger preschool age with general underdevelopment of level 2 speech were modified and experimentally tested.
Опис
Ключові слова
загальне недорозвинення мовлення, фонетико-фонематичні процеси, корекція, мовлення, general underdevelopment of speech, phonetic-phonemic processes, correction, speech
Цитування
Хланта К. В. Розвиток фонетико-фонематичної сторони мовлення у дітей молодшого дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення 2 рівня : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / К. В. Хланта ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 67 с. : іл., табл. + дод.
Колекції