АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ ФАХІВЦЯМИ ПРОБЛЕМ СТРЕСУ ТА СТРЕСОСТІЙКОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
MDPC Publishing, Munich, Germany
Анотація
Стаття присвячена вивченню стресу та стресостійкости особистості, що є особливо актуальним підчас пандемії COVID-19. Проаналізовано праці науковців стосовно визначення поняття стресу, його форм та наслідків. Визначено, які психологічні особливості сприяють підвищенню стресостійкості, та що стресова реакція залежить від ставлення людини до ситуації. Статья посвящена изучению стресса и стрессоустойчивости личности, что особенно актуально во время пандемии COVID-19. Проанализированы труды ученых относительно определения понятия стресса, его форм и последствий. Определено, какие психологические особенности способствуют повышению стрессоустойчивости, и что стрессовая реакция зависит от отношения человека к ситуации. The article is devoted to the study of personality stress and resilience, which is especially relevant during the COVID-19 pandemic. The works of scientists on the definition of stress, its forms and consequences are analyzed. It is determined which psychological features contribute to increased stress resistance, and that the stress response depends on a person's attitude to the situation.
Опис
Ключові слова
стрес, пандемія COVID-19, фактори стресу, стресостійкість, психологічні особливості, ресурси організму, стресс, пандемия COVID-19, факторы стресса, стрессоустойчивость, психологические особенности, ресурсы организма, stress, pandemic COVID-19, stress factors, stress resistance, psychological features, body resources
Цитування
Даниленко Н. В., Сулім В. О. Аналіз вивчення фахівцями проблем стресу та стресостійкості / Н. В. Даниленко, В. О. Сулім // Actual trends of modern scientific research : proceedings of the 9th International scientific and practical conference, Munich, April 11–13. – Munich : MDPC Publishing, 2021. – Pp. 384–389.