Використання мобільних застосунків при вивченні іноземної мови як засіб організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
У статті розглядається використання мобільних застосунків при вивченні іноземної мови як засіб організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти. The paper deals with the use of mobile applications in learning a foreign language as a means of organizing independent work for higher education students.
Опис
Ключові слова
іноземна мова, методика навчання, мобільні застосунки, мовна освіта, самостійна робота, навчання впродовж життя, англійська мова, дистанційне навчання, Foreign Language, teaching method, mobile applications, language education, independent work, lifelong learning, English, Distance Learning
Цитування
Четверик В. К. Використання мобільних застосунків при вивченні іноземної мови як засіб організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти / В. К. Четверик // Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тенденції : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 23 лют. 2023 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 282–288.