Визначення ефективності впливу засобів психологічної підготовки на емоційний стан юних гімнасток при виконанні кидкових вправ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті надана характеристика сучасної художньої гімнастики. Проаналізовано проблематика ранньої спеціалізації в художній гімнастиці. Метою дослідження було визначення ефективності впливу засобів психологічної підготовки на психоемоційний стан юних гімнасток при виконанні кидкових вправ. Виявлено позитивний вплив на емоційний стан гімнасток 6-8 років, а саме на настрій, при зниженні рівня ситуативної тривожності. The article provides a description of modern rhythmic gymnastics. The problem of early specialization in rhythmic gymnastics is analyzed. The research method was to determine the effectiveness of psychological training tools on the psycho-emotional state of young gymnasts when performing children's exercises. A positive effect on the emotional state of 6-8-year-old gymnasts, namely on the mood, with a decrease in the level of situational anxiety, was revealed.
Опис
Ключові слова
художня гімнастика, психологічна підготовка, емоційний стан, юні гімнастки, rhythmic gymnastics, psychological preparation, emotional state, young gymnasts
Цитування
Голенкова Ю. В. Визначення ефективності впливу засобів психологічної підготовки на емоційний стан юних гімнасток при виконанні кидкових вправ / Ю. В. Голенкова, К. О. Філон // Технології збереження здоров’я, реабілітація і фізична терапія : зб. ст. XV Міжнар. наук. конф. присвяч. пам’яті проф. В. Зайцева та 300-річчю з народж. Г. С. Сковороди, Харків, 20 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків, 2022. – С. 31–34.