ПОРІВНЯННЯ Й АНАЛОГІЯ В НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах розкрито суть порівняння й аналогії як універсальних методів пізнання; розглянуто приклади їх застосування в навчанні математики в закладах загальної середньої освіти.The theses reveal the essence of comparison and analogy as universal methods of cognition; forms of comparison and an example of application of these methods in the course of teaching of mathematics are considered.
Опис
Ключові слова
методи навчання, порівняння, аналогія, протиставлення, зіставлення, teaching methods, comparison, analogy, opposition, comparison
Цитування
Дейніченко Т. І Порівняння і аналогія в навчанні математики / Т. І. Дейніченко, К. В. Мазур, О. С. Рой // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 63–65.