ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті зазначено, що хімія як природнича наук має великий потенціал для формування духовності й інтелектуальних умінь учнів. Розв’язання задач і вправ вимагає сформованості вмінь аналізувати, узагальнювати, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки. Професіоналізм учителя дозволяє сформувати духовно-інтелектуальні вміння школярів на уроках хімії. The article notes that chemistry as a natural science has great potential for the formation of spirituality and intellectual skills of students. Solving problems and exercises requires the formation of skills to analyze, generalize, identify cause-and-effect relationships, draw conclusions. The professionalism of the teacher allows to form the spiritual and intellectual skills of students in chemistry lessons.
Опис
Ключові слова
хімія, учні, освітній процес, учитель, прикладні задачі, інтегрування, chemistry, students, educational process, teacher, applied tasks, integration
Цитування
Хоу Ісюань. Формування духовно-інтелектуальних умінь учнів на уроках хімії / Хоу Ісюань // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 142–144.