Розвиток пізнавального інтересу до вивчення біології як складова створення здоров’язберігаючого середовища в умовах шкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто збереження та зміцнення здоров'я учням на уроках біології, впровадення здоров'язберігаючих технологій в тематику уроків, різних завдань на уроках. Здоров'язберігаючі технології на уроках біології можуть бути використані як підвищення мотивації до навчально-пізнавальної діяльності. Застосовання різних засобів, технологій та методів активізації діяльності учнів, професійно змінюючи їх, викликаючи в учнів інтерес до цієї теми, ми не тільки зберігаємо здоров'я молодого покоління, але й сприяємо розвитку їх інтелектуальних можливостей та кругозору. The article deals with the preservation and promotion of health of students at biology lessons, the introduction of health-saving technologies in the subject lessons, various tasks in the classroom. Health-saving technologies on biology lessons can be used to increase motivation for learning and cognitive activity. The use of various means, technologies and methods of activation students' activities, professionally changing them, causing students' interest in this topic, we not only preserve the health of the younger generation, but also contribute to the development of their intellectual capabilities and outlook.
Опис
Ключові слова
пізнавальний інтерес, вивчення біології, здоров’язбереження, освітній процес, cognitive interest, study of biology, health protection, educational process
Цитування
Андрусенко Л. Ю. Розвиток пізнавального інтересу до вивчення біології як складова створення здоров’язберігаючого середовища в умовах шкільної освіти / Л. Ю. Андрусенко, А. І. Кришталь // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 6–9.