Людина на шляху до краси з позицій філософії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-12-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Прагнення до краси невідʼємно від людини. Краса представляє собою одне з найбільш складних і обговорюваних питань філософської антропології. Автор розглядає красу людини через призму інтересів філософії. Стремление к красоте неотъемлемо от человека. Красота представляет собой один из наиболее сложных и обсуждаемых вопросов философской антропологии. Автор рассматривает красоту человека через призму интересов философии. The desire for beauty is inseparable from man. Beauty is one of the most complex and debated issues of philosophical anthropology. The author considers the beauty of man through the prism of the interests of philosophy. The desire for beauty is inseparable from man.
Опис
Ключові слова
людина, краса, Античність, Середньовіччя, Відродження, человек, красота, Античность, Средние века, Возрождение, human, beauty, Аntiquity, Middle Ages, Renascence
Цитування
Кобзєва І. О. Людина на шляху до краси з позицій філософії / І. О. Кобзєва // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія : [зб. наук. пр.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 51. – С. 71–80.