ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО : «ВІЧНІ» ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-09-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Издательский центр «Диалог»
Анотація
У статті зроблено опис визначень окремих українських дослідників у галузі шевченкознавства 1-ї третини ХХ – початку ХХІ століть щодо предметної необмеженості таких досліджень, проаналізовано деякі соціально-наукові кореляції, що зумовлюють феномен «вічно нового шевченкознавства». В статье сделано описание определений отдельных украинских исследователей в области шевченковедения 1-й трети ХХ – начала XXI веков по предметной неограниченности таких исследований, проанализировано некоторые социально-научные корреляции, обусловливающие феномен «вечно нового шевченковедения». The article describes the definitions of some Ukrainian researchers in the field of Shevchenko study during the 1st third of XX – the beginning of XXI centuries, concerning the unlimited subject of studies, analyses some social-scientific correlation that contributes to the phenomenon of "always new Shevchenko study".
Опис
Ключові слова
історія української літератури, Шевченко Т. Г., шевченкознавство, дослідники, канонізація, ідеологізація, предметна парадигма, история украинской литературы, Шевченко Т. Г., шевченковедение, исследователи, канонизация, идеологизация, предметная парадигма, history of Ukrainian literature, Shevchenko T. G., Shevchenko study, researchers, canonization, ideological, subject paradigm
Цитування
Варенікова О. В. Шевченкознавство : «вічні» перспективи розвитку / О. В. Варенікова // Траектория науки : ежемес. Междунар. электрон. науч. журн. – Харьков : Диалог, 2016. – Т. 2, № 9 (14). – С. 3.1–3.5.