Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлено тези наукових доповідей здобувачів вищої освіти факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, присвячені актуальним проблемам іноземної філології та методики навчання іноземних мов. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних факультетів закладів вищої освіти. This collection contains abstracts of scientific reports by postgraduate (master’s) and undergraduate students of the Faculty of Foreign Philology at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, which deal with current issues of foreign philology and foreign language teaching methodology. It is intended for scholars, academics, postgraduate and undergraduate students.
Опис
Ключові слова
іноземна філологія, методика навчання, лінгвістика, літературознавство, наукові розвідки студентів, foreign philology, foreign language teaching methodology, linguistics, literary studies, students’ scientific investigations
Цитування
Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди [Електронне видання] : зб. тез наук. доп. / За заг. ред. Т. В. Подуфалової. – Харків : [б. в.], 2023. – Вип. 4. – 97 с.