ДО ПИТАННЯ ДЕФІНІЦІЇ ЯВИЩА «ІНТЕГРАЦІЯ» ТА РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТЕОРІЙ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

dc.contributor.authorЯмпольська, Л. М.
dc.date.accessioned2018-07-12T07:09:39Z
dc.date.available2018-07-12T07:09:39Z
dc.date.issued2008-12-26
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню європейських інтеграційних процесів у зарубіжній історичній та економічній науці. Автором проаналізовані концепції федералізму, функціоналізму, інституціоналізму та міждержавного підходу, а також інтерпретація явища «інтеграція» фундаторами цих шкіл. Зроблено висновки про вплив досліджуваних теорій на пояснення характеру інтеграційних процесів глобального та реґіонального масштабів.Статья посвящена исследованию европейских интеграционных процессов в зарубежной исторической и экономической науке. Автором проанализированы концепции федерализма, функционализма, институционализма и межгосударственного подхода, а также интерпретация явления «интеграция» основателями этих школ. Сделаны выводы о влиянии изучаемых теорий на объяснение характера интеграционных процессов глобального и регионального масштабов.The article is devoted to the research of European integration processes in the foreign historic and economic science. The conceptions of federalism, functionalism, institutionalism and intergovernmental approach, and also the interpretation of the phenomenon «integration» by the initiators of these schools have been analyzed by the author. The conclusions about the influence of the researched theories on the explanation of the character of integration processes of the global and regional scales have also been made.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЯмпольська Л. М. До питання дефініції явища «інтеграція» та розвитку зарубіжних інтеграційних теорій другої половини ХХ ст. / Л. М. Ямпольська // Методичний вісник історичного факультету / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, істор. ф-т ; [редкол.: М. З. Бердута (відп. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ, 2008. – № 7. – С. 94–102.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1526
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний університет імені В. Н. Каразіна, історичний факультетuk_UA.UTF-8
dc.subjectзарубіжна історіографіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectєвропейські інтеграційні процесиuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтеграційні теоріїuk_UA.UTF-8
dc.subjectфедералізмuk_UA.UTF-8
dc.subjectфункціоналізмuk_UA.UTF-8
dc.subjectінституціоналізмuk_UA.UTF-8
dc.subjectміждержавний підхідuk_UA.UTF-8
dc.subjectзарубежная историографияuk_UA.UTF-8
dc.subjectевропейские интеграционные процессыuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтеграционные теорииuk_UA.UTF-8
dc.subjectфедерализмuk_UA.UTF-8
dc.subjectфункционализмuk_UA.UTF-8
dc.subjectинституционализмuk_UA.UTF-8
dc.subjectмежгосударственный подходuk_UA.UTF-8
dc.subjectforeign historiographyuk_UA.UTF-8
dc.subjectEuropean integration processesuk_UA.UTF-8
dc.subjectintegration theoriesuk_UA.UTF-8
dc.subjectfederalismuk_UA.UTF-8
dc.subjectfunctionalismuk_UA.UTF-8
dc.subjectinstitutionalismuk_UA.UTF-8
dc.subjectintergovernmental approachuk_UA.UTF-8
dc.titleДО ПИТАННЯ ДЕФІНІЦІЇ ЯВИЩА «ІНТЕГРАЦІЯ» ТА РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТЕОРІЙ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeК ВОПРОСУ О ДЕФИНИЦИИ ЯВЛЕНИЯ «ИНТЕГРАЦИЯ» И РАЗВИТИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ТЕОРИЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ В.uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTHE STUDIES ON THE DEFINITION OF THE PHENOMENON «INTEGRATION» AND THE DEVELOPMENT OF THE FOREIGN INTEGRATION THEORIES IN THE SECOND HALF OF THE ХХth CENTURYuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Ямпольська Л. М. До питання дефініції явища «інтеграція» та розвитку зарубіжних інтеграційних теорій другої половини ХХ ст. .pdf
Розмір:
222.01 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: