Аксіологічні засади системи освіти країн Західної Європи

dc.contributor.authorЛупаренко, С. Є.
dc.date.accessioned2022-09-28T10:44:55Z
dc.date.available2022-09-28T10:44:55Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractСтаттю присвячено розкриттю аксіологічних засад системи освіти у країнах Західної Європи. Наголошено на важливості формування цінностей у молодого покоління, оскільки вони є своєрідною «сировиною», яка впливає на розвиток мотиваційно-поведінкової і чуттєво-емоційної сфер особистості та формування соціуму загалом. З’ясовано, що європейські країни спираються на ліберальні цінності й права людини, що становлять аксіологічні стовпи системи освіти й розвитку європейського суспільства. Визначено основні цінності, на формування яких спрямовується система освіти у країнах Західної Європи, а саме: рівність для всіх людей як основна європейська цінність; солідарність; гуманізм, який розглядає людину як абсолютну цінність; права людини; толерантність до різних соціальних та культурних груп; свобода, яка проголошує людину вільною від впливу державної влади, релігійної ієрархії тощо; представництво та верховенства право; демократія; недискримінація; антирасизм; інклюзивне суспільство; міжособистісні стосунки; мир і міжнародне взаєморозуміння; міжкультурна освіта; екологічна обізнаність тощо. Установлено, що у процесі формування цінностей важливою є національна орієнтація цінностей, що спричинена історичними, політичними, релігійними, культурними та соціальними особливостями системи освіти в різних країнах Західної Європи. Відзначено, що ефективними шляхами формування цінностей особистості у країнах Західної Європи є: викладання ціннісно-орієнтованих навчальних дисциплін; інтеграція суміжних навчальних дисциплін; міжпредметні заходи, що встановлюють зв’язок із громадою; демократична культура закладу освіти, що включає орієнтацію на використання в навчанні діалогічних форм взаємодії суб’єктів освітнього процесу; інклюзивна освіта, що об’єднує різні групи учнів та вчителів; участь дітей у повсякденній практичній діяльності та спеціальних ситуаціях колективного управління, які створюються й контролюються іншими учасниками освітнього процесу (батьками, учителями, священиками). The article is dedicated to the demonstration of the axiological foundations of the education systems in the countries of Western Europe. The author has focused on the importance of values formation for the younger generation, as values are a kind of “raw material” that influences the development of a person’s motivational-behavioral and sensory-emotional spheres and society formation in general. It has been found that European countries rely on liberal values and human rights, which are the axiological basis of the education system and development of the European society. The author has determined the main values, the formation of which is provided by the education system in the countries of Western Europe. They are equality for all people as the main European value; solidarity; humanism, according to which a man is considered to be the absolute value; human rights; tolerance for different social and cultural groups; freedom, which declares a person free from the influence of state power, religious hierarchy etc.; representation and the law rule; democracy; non-discrimination; anti-racism; inclusive society; interpersonal relationships; peace and international understanding; intercultural education; environmental awareness etc. It has been determined that national orientation of values is of particular importance in the process of person’s values formation. It is caused by historical, political, religious, cultural and social peculiarities of the education system in different countries in Western Europe. The author has identified the effective ways of person’s values formation in the countries of Western Europe. They are: teaching specific value-oriented subjects; integration of related subjects; interdisciplinary activities, which establish contact with the community; democratic culture of educational institutions, which includes focus on the use of dialogic forms of participants’ interaction in learning; inclusive education that brings different groups of students and teachers together; students’ participation in daily practical activities and special collective-management situations, which are created and controlled by other participants of the educational process (parents, teachers, priests).uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЛупаренко С. Є. Аксіологічні засади системи освіти країн Західної Європи / С. Є. Лупаренко // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 103–110.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8133
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectцінностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectліберальні цінностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectаксіологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectаксіологічний підхідuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectЗахідна Європаuk_UA.UTF-8
dc.subjectгуманізмuk_UA.UTF-8
dc.subjectправа людиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectтолерантністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectvaluesuk_UA.UTF-8
dc.subjectliberal valuesuk_UA.UTF-8
dc.subjectaxiologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectaxiological approachuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducationuk_UA.UTF-8
dc.subjectWestern Europeuk_UA.UTF-8
dc.subjecthumanismuk_UA.UTF-8
dc.subjecthuman rightsuk_UA.UTF-8
dc.subjecttoleranceuk_UA.UTF-8
dc.titleАксіологічні засади системи освіти країн Західної Європиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeAxiological Foundations of the Education Systems in the Countries of Western Europeuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
znpkhnpu_ped_2020_63_13.pdf
Розмір:
325.51 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: