ЦИФРОВІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ОСВІТНЯ РЕАЛІЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано цифрові засоби навчання. За допомогою цифрових засобів навчання можливо самостійно вивчати китайську мову або контролювати її вивчення, оскільки такі засоби є універсальним інструментом, який може використовуватися як для аудиторної, так і самостійної роботи учнів та студентів, а також є альтернативою традиційним заняттям, яка урізноманітнює викладацьку практику та індивідуальний стиль діяльності вчителя, робить його уроки та процес викладання більш цікавим та динамічним. The publication analyses digital learning tools. Digital learning tools can be used to learn Chinese independently or to monitor its learning, as they are a universal tool that can be used for both classroom and independent work of students and teachers, and are an alternative to traditional classes that diversify teaching practice and the individual style of the teacher, making his or her lessons and the teaching process more interesting and dynamic.
Опис
Ключові слова
цифровізація навчання, інформаційні технології, китайська мова, digitalisation of learning, information technology, Chinese language
Цитування
Безверха В. Р. Цифрові засоби навчання як сучасна освітня реалія / В. Р. Безверха // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 108–110.