МЕТОДИКА ДИСТАНЦІЙНОЇ ЛОГОПЕДИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ АФАЗІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Ця стаття присвячена опису розробки методики дистанційної логопедичної корекції афазії. Афазія є тяжким порушенням мовлення, яке може виникнути після будь-якого ураження головного мозку. Дистанційна логопедична корекція може стати інструментом для полегшення процесу відновлення мовленнєвих навичок у дорослих людей з афазією та розширенню ареалу логопедичної допомоги. З розвитком сучасних технологій та широкої доступності до інтернету ця методика може бути легко впроваджена логопедами в різних куточках світу. Вона робить можливим здійснювання реабілітації осіб з афазією, незалежно від їхнього географічного розташування. This article is devoted to the description of the development of methods of remote speech therapy correction of aphasia. Aphasia is a severe speech disorder that can occur after any brain injury. Remote speech therapy correction can become a tool for facilitating the process of restoring speech skills in adults with aphasia and expanding the range of speech therapy care. With the development of modern technologies and widespread access to the Internet, this technique can be easily implemented by speech therapists in different parts of the world. It makes it possible to carry out the rehabilitation of persons with aphasia, regardless of their geographical location.
Опис
Ключові слова
афазія, дистанційна корекція, логопедична корекція афазії, дистанційна логопедія, магістерські роботи, aphasia, remote correction, correction of aphasia, remote speech therapy, master's works
Цитування
Семененко-Кожух Ю. В. Методика дистанційної логопедичної корекції афазії / Ю. В. Семененко-Кожух // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 381–386.