СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-04-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кам’янець-Подільский національний університет імені Івана Огієнка, ТзОВ «Абетка»
Анотація
Аналізується вплив інноваційної підприємницької діяльності на забезпечення економічного зростання. З’ясовується необхідність врахування світових тенденцій щодо розвитку інноваційної підприємницької діяльності та використання стимулюючих засобів для її активізації в національній економіці України. Анализируется влияние инновационной предпринимательской деятельности на обеспечение экономического роста. Выясняется необходимость учета мировых тенденцій по развитию инновационной предпринимательской деятельности и использования стимулирующих средств для ее активизации в национальной экономике Украины. Analyze the influence of innovative business activities on economic growth. It turns out the need to consider global trends in the development of innovative business and use stimulus funds for its activation in the national economy of Ukraine.
Опис
Ключові слова
інноваційний розвиток, інноваційна підприємницька діяльність, економічне зростання, стимулювання інноваційного розвитку, инновационное развитие, инновационная предпринимательская деятельность, экономический рост, стимулирование инновационного развития, Innovative development, innovative entrepreneurial activities, economic growth, stimulating of innovation
Цитування
Радченко Л. П. Стимулювання інноваційної підприємницької діяльності як чинник економічного зростання / Л. П. Радченко // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2013. – Вип. 8. – С. 60–62.