Вплив занять рухливими іграми на здоров'я та фізичний розвиток дітей дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Додаткове фізичне навантаження, яке надають організму дошкільнят рухливі ігри, особливо, якщо їх використовувати на свіжому повітрі, благотворно впливає на організм дітей, сприяє їхньому розвитку за багатьма напрямками. Використовуючи рухливі ігри, можна в ігровій формі починати навчати дошкільнят основам деяких видів спорту, виявляти їх схильності та здібності. Дополнительное физическая нагрузка, которая предоставляют организма дошкольников подвижные игры, особенно, если их использовать на свежем воздухе, благотворно влияет на организм детей, способствует их развитию по многим направлениям. Используя подвижные игры, можно в игровой форме начинать учить дошкольников основам некоторых видов спорта, выявлять их склонности и способности. The additional physical activity that outdoor games provide to the body of preschoolers, especially if they are used in the fresh air, has a beneficial effect on the body of children, contributes to their development in many ways. Using moving games, it is possible in a playful way to start teaching preschoolers the basics of some sports, to identify their inclinations and abilities.
Опис
Ключові слова
рухливі ігри, дошкільна освіта, фізичний розвиток дітей, подвижные игры, дошкольное образование, физическое развитие детей, moving games, preschool education, physical development of children
Цитування
Шип Н. Є. Вплив занять рухливими іграми на здоров'я та фізичний розвиток дітей дошкільного віку / Н. Є. Шип, О. В. Воропаєва // Вісник Сковородинівської академії молодих учених : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 100–104.