ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Анотація
Проблема екологічного виховання молоді є актуальною щодо реалізації колективного права людини на безпечне довкілля. Потрібні свідомість і звичка екологічно-відповідальної поведінки, екологічна культура набута в дитинстві. Сьогодні є вже інші ідеї щодо здійснення екологічного виховання в контексті сталого розвитку суспільства. Він передбачає взаємозалежний і взаємодоповнюючий економічний та соціальний розвиток, підтримку і збереження навколишнього середовища. Проблема экологического воспитания молодежи является актуальной по реализации коллективного права человека на безопасную окружающую среду. Нужны сознание и привычка экологически ответственного поведения, экологическая культура приобретенная в детстве. Сегодня уже другие идеи по осуществлению экологического воспитания в контексте устойчивого развития общества. Он предусматривает взаимосвязанный и взаимодополняющий экономическое и социальное развитие, поддержание и сохранение окружающей среды.
Опис
Ключові слова
молодь, екологічне виховання, екологічна свідомість, безпечне довкілля, збереження оточуючого середовища, сталий розвиток суспільства, молодежь, экологическое воспитание, экологическое сознание, безопасная окружающая среда, сохранение окружающей среды, устойчивое развитие общества, young, ecological education, ecological consciousness, safe environment, preservation of the environment, sustainable development of society
Цитування
Трубавіна І. М. Екологічне виховання молоді в контексті сталого розвитку суспільства / І. М. Трубавіна // Традиційна культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 черв. 2017 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін., Харк. Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. – Харків, 2017. – С. 319–320.